Ruralis-forsker og prosjektleder for Lokal Rovdyr, Katrina Rønningen, holdt innlegg under Konferansen om rovvilt, beitedyr og samfunn 22.-23. januar 2018 på Hamar.

Her kan du lese Rønningens presentasjon fra konferansen. En av hennes påpekninger er at begrepsbruken og definisjonene sklir, og tilpasser seg et meningshold og en virkelighetsforståelse der beitebruk underordnes rovdyrforvaltningen, også i beiteprioriterte områder.

Her kan du finne mer informasjon og lese om de andre innleggene på konferansen.