Norges Geografiske Selskap (NGS), avd. Trondheim og Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning – inviterer til debatt: «Lokale rovdyr?» Beite, rovdyr og folk

Rovdyr er en lokal utfordring i den forstand at de får konsekvenser for de menneskene som skal leve med dem. Tar storsamfunnet de etiske forpliktelsene og det økonomiske ansvaret dette innebærer? Norge har en forvaltningsmodell med inndeling i rovdyrprioriterte soner og beiteprioriterte soner. Soneprinsippet skal bidra til å på den ene siden sikre livskraftige beitenæringer som bidrar til Norges matforsyning og vår forpliktelse til å produsere mat i klimaendringenes tid, og på den andre siden ivareta bærekraftige rovdyrstammer. Til tross for sterk kritikk mot det som oppfattes som store uttak av rovdyr, snuser nå også andre land på soneprinsippet.

Vi spør: Er det fakta, folka, politikken eller forvaltningen det er noe i veien med? Er den polariserte rovdyr- og beitedebatten uunngåelig eller er dialog liv laga?

 

Når og hvor? Torsdag 8. november kl. 19:00-21:00 på Habitat (DIGS)

I panelet: Katrina Rønningen (Ruralis), Geir-Harald Strand (NIBIO) og Øyvind
Solum (MDG og Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold).

Forberedte kommentarer og spørsmål fra Anne Marken, Meråker beitelag og
Marte Conradi fra WWF.

Ordstyrer: Vil bli annonsert

Gratis inngang. Kaffe, pizza og drikke kan kjøpes i baren/kafeen