LOKAL ROVDYR er nå avsluttet

Forskningsprosjektet «Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn» (kortnavn LOKAL ROVDYR) er nå formelt avsluttet.  Sluttrapport er levert Forskningsrådet, og vil bli gjort offentlig tilgjengelig der. ...... Les mer

Utmark i krisetider

Det lave forbruket av antibiotika på folk og husdyr i Norge, kan bli ett av våre sterkeste kort framover. Da bør vi ikke ...... Les mer