Mangfold i rovdyrforskningen

Norge har en omfattende rovdyrforskning. Denne forskningen gir solid kunnskapsstøtte til miljøforvaltningen. Gjennom rovdyrforliket har Stortinget imidlertid lagt til grunn en todelt målsetting ...... Les mer

Oppstartsmøte med god brukermedvirkning

29.-30. august hadde prosjektet sitt formelle oppstartsmøte med forskere og brukerpartnere. Det var gode presentasjoner fra norske og internasjonale forskningspartnere, og fra brukerpartnere ...... Les mer