Ruralis er prosjektleder og ansvarlig for å koordinere arbeidet. Prosjektet er satt sammen av en tverrfaglig og internasjonal forskergruppe og med brukerpartnere fra organisasjoner, næringsliv, forvaltning og rådgiverapparat.

Ruralis: Katrina Rønningen (prosjektleder), Marit S. Haugen, Rob Burton, Alexander Zahl-Thanem

Partnere:

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO): Dr. Geir-Harald Strand (NIBIO Ås) og Dr. Inger Hansen (NIBIO Tjøtta).

Nordlandsforskning: Dr. Camilla Risvoll

NTNU: Professor Arild Blekesaune

Universitetet i Umeå (Sverige): Professor Camilla Sandström

Helsinki Universitet, Ruralia Institute (Finland): Dr. Mari Pohja-Mykrä

Natural Resources Institute (Finland): Forskningsprofessor Juha Hiedeanpaa

Eidgenössische Institut für Wald, Schnee und Landschaft  (Sveitsiske inst. for Skog, Snø og Landskap) Dr. Marcel Hunziker, Sveits

Ländliche Entwicklung AGRIDEA, Daniel Mettler, Sveits

COADAPHT, INRA (French National Institute for Agricultural Research), Frankrike, Michel Meuret

Brukerpartnere fra landbruk og næringsliv :

Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag, Nofence, Norsk Sau og Geit, Nortura, Nordland Reindriftsamers Fylkeslag, Norsk landbruksrådgivning.

Finansiering: Norges forskningsråd, Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (Matfondavtalen), og medfinansiering fra Fylkesmannen i Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Hedmark