Prosjektet hadde en vellykket oppstartskonferanse
29.-30 august, med brei deltakelse fra brukere,
fylkesmennene og norske og internasjonale
forskningspartnere. Erfaringer fra Norge, Sverige,
Finland, Sveits og Frankrike ble presentert,
feltarbeidet i norske studieområder ble diskutert,
og gode innspill kom fra brukerpartnerne.

Her kan du lese hele nyhetsbrevet for Lokal rovdyr fra desember 2017.