Type Fil Forfatter(e)
Presentasjon Rovviltbestandenes betydning for landbruk og
matproduksjon basert på norske ressurser
Geir-Harald Strand, NIBIO
Presentasjon Erfaringer - forebyggende tiltak Inger Hansen, NIBIO
Presentasjon Utmarksbeite Norsk bonde- og Småbrukarlag
Large carnivore mangagement i Finland - Hits and misses Mari Pohja-Mykrä, Ruralia Institute University of Helsinki
Presentasjon Large carnivore in Finland - LC policies and local Resistance Mari Pohja-Mykrä, Ruralia Institute University of Helsinki
Presentasjon Wolves at a French Buffet - Situation appraisal for livestock farmers challenged by wolves
for the past 25 years
Michel Meuret, INRA, UMR Selmet, Montpellier, France
Presentasjon From Free Grazing to Flock Managment in Switzerland
Best Practise – Challenges - Limits
Daniel Mettler, Agridea
Presentasjon HMS arbeidet i NLR Halle Arnes, Norsk landbruksrådgivning
Poster LOKAL ROVDYR poster NTNU konferanse mars 2017 Blekesaune, Rønningen, Haugen, Burton, Zahl-Thanem
Kronikk Mangfold i rovdyrforskningen Geir-Harald Strand
NIBIO Kart og statistikk,
Camilla Risvoll
Nordlandsforskning,
Katrina Rønningen
RURALIS,
Inger Hansen
NIBIO Skog og utmark
Presentasjon Med rovvilt og beitedyr - tilpasning og framtidsperspektiver Katrina Rønningen