Kontakt Lokal Rovdyr

Katrina Rønningen

Seniorforsker

Postadresse: RURALIS - Institutt for rural- og regionalforskning, Universitetssenteret Dragvoll, 7491 Trondheim

Telefon: +47 73 82 01 66
Epost: katrina.ronningen@ruralis.no