Forskningsprosjektet Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn («LOKAL ROVDYR») skal utvikle kunnskap om det doble presset som det todelte forvaltningsmålet om bærekraftige beitenæringer og levedyktige rovdyrbestander.

Fokus i prosjektet har vært rettet mot sau- og reindriftsnæringa, og områder som opplever store tap til rovdyr. Vernet er internasjonalt og nasjonalt forankret, med regionale mål og forvaltning. Effektene er først og fremst lokale.

Hva er konsekvenser og tilpasningsmuligheter for beitenæringer, de enkelte berørte og lokalsamfunn i rovdyrutsatte områder?

15. november arrangerte vi en formidlingskonferanse ved Forskningsrådet, Lysaker, rettet mot miljø- og landbruksforvaltning, -organisasjoner og andre interesserte.

Prosjektet sluttføres tidlig i 2020. På denne formidlingskonferansen ønsket vi å presentere noen funn, konklusjoner og anbefalinger fra prosjektet, og å få en god dialog med brukere av forskning.

Se her for presentasjoner og annen formidling:

Formidlingskonferanse – Oppsummering av Lokal Rovdyr Katrina Rønningen 15.11.2019

Formidlingskonferanse – Norsk versjon Bonnet et al_French wolf failure_Oslo_Norway_Nov 2019

Formidlingskonferanse – Miljodir-Innlegg på konferanse om Lokal rovdyr Ruralis 151119 Lysaker

Formidlingskonferanse – Meråkers erfaringer med ulv nord for E14 sommeren 2019

Formidlingskonferanse – Camilla Sandström mfl 15.nov 2019

Formidlingskonferanse – Camilla Risvoll Presentasjon Oslo 15 nov

Ikke alle presentasjoner er lagt ut grunnet innsending til vitenskaplig publisering

Lenker til medieoppslag:

Fransk beiterådgiver foreslår å skyte ulver for å lære dem å holde seg unna sauen

Forsker: – Mer depresjon og angst blant sauebønder i ulveområder enn andre steder