Oppstartsmøte med god brukermedvirkning

29.-30. august hadde prosjektet sitt formelle oppstartsmøte med forskere og brukerpartnere. Det var gode presentasjoner fra norske og internasjonale forskningspartnere, og fra brukerpartnere ...... Les mer