29.-30. august hadde prosjektet sitt formelle oppstartsmøte med forskere og brukerpartnere.

Det var gode presentasjoner fra norske og internasjonale forskningspartnere, og fra brukerpartnere fra organisasjoner og forvaltning, og med nyttige diskusjoner med innspill til det videre arbeidet i prosjektet. Dette deier seg om både helt praktisk informasjon som gjør at prosjektet  kan fokusere bedre, såvel som mer prinsipielle forhold som blir viktige å ta med i analysearbeidet og etterhvert anbefalingene prosjektet skal munne ut i.

De fleste presentasjonene fra møtet kan du få opp ved å trykke på lenkene under:

Rovviltbestandenes betydning for landbruk og
matproduksjon basert på norske ressurser, Geir-Harald Strand, NIBIO

Erfaringer – forebyggende tiltak , Inger Hansen, NIBIO

Large carnivore mangagement i Finland – Hits and misses, Mari Pohja-Mykrä, Ruralia Institute University of Helsinki

Adaptive capacity and flaxibility within reindeer husbandry in Nordland, Camilla Risvoll oppstartseminar

Utmarksbeite, John Petter Løvstad, Norsk bonde- og Småbrukarlag

Wolves at a French Buffet – Situation appraisal for livestock farmers challenged by wolves
for the past 25 years, Michel Meuret.   Research director at INRA, France

From Free Grazing to Flock Management in Switzerland
Best Practise – Challenges – Limits. Daniel Mettler, Agridea

Large carnivore in Finland – LC policies and local Resistance, Mari Pohja-Mykrä, Ruralia Institute University of Helsinki

HMS arbeidet i NLR, Halle Arnes, Norsk landbruksrådgivning

Predator Acceptance – Insights into some results of our studies, Marcel Hunziker, Maria Mondini, Urban Caluori, Eva Egli, Swiss Federal Research Institute for Forest, Snow and Landscape