Konferanse: Rovvilt, beitedyr og samfunn

Ruralis-forsker og prosjektleder for Lokal Rovdyr, Katrina Rønningen, holdt innlegg under Konferansen om rovvilt, beitedyr og samfunn 22.-23. januar 2018 på Hamar. Her ...... Les mer

Nyhetsbrev fra prosjektlederen

Prosjektet hadde en vellykket oppstartskonferanse 29.-30 august, med brei deltakelse fra brukere, fylkesmennene og norske og internasjonale forskningspartnere. Erfaringer fra Norge, Sverige, Finland, ...... Les mer

Mangfold i rovdyrforskningen

Norge har en omfattende rovdyrforskning. Denne forskningen gir solid kunnskapsstøtte til miljøforvaltningen. Gjennom rovdyrforliket har Stortinget imidlertid lagt til grunn en todelt målsetting ...... Les mer

Oppstartsmøte med god brukermedvirkning

29.-30. august hadde prosjektet sitt formelle oppstartsmøte med forskere og brukerpartnere. Det var gode presentasjoner fra norske og internasjonale forskningspartnere, og fra brukerpartnere ...... Les mer