LOKAL ROVDYR er nå avsluttet

Forskningsprosjektet «Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn» (kortnavn LOKAL ROVDYR) er nå formelt avsluttet.  Sluttrapport er levert Forskningsrådet, og vil bli gjort offentlig tilgjengelig der. ...... Les mer

Utmark i krisetider

Det lave forbruket av antibiotika på folk og husdyr i Norge, kan bli ett av våre sterkeste kort framover. Da bør vi ikke ...... Les mer

Konferanse: Rovvilt, beitedyr og samfunn

Ruralis-forsker og prosjektleder for Lokal Rovdyr, Katrina Rønningen, holdt innlegg under Konferansen om rovvilt, beitedyr og samfunn 22.-23. januar 2018 på Hamar. Her ...... Les mer

Nyhetsbrev fra prosjektlederen

Prosjektet hadde en vellykket oppstartskonferanse 29.-30 august, med brei deltakelse fra brukere, fylkesmennene og norske og internasjonale forskningspartnere. Erfaringer fra Norge, Sverige, Finland, ...... Les mer