Sammen med internasjonale partnere vil vi studere sammenhengen mellom ulike faktorer i og mellom rovdyrutsatte lokalsamfunn; hva gjør situasjonen håndterbar, hva er additiv effekt av flere typer rovdyr i samme område, og erfaringene mht effekter av forebyggende tiltak og næringsomstilling? Slike helhetlige analyser er ikke tidligere gjort i en kontekst av dagens rovdyrbestander.

Arbeidpakkeleder: Camilla Sandström, professor ved Umeå Universitet, Sverige.